Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών , τα παράβολα από τις 4/8/2015 εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-paravolo.

Πατήσετε εδώ για να εκδώσετε το ηλεκτρονικό σας παράβολο.

Δείτε την υπουργική απόφαση παρακάτω