Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 115 Περιστέρι

Τ.Κ. : 12133

Email : info@seeoada.gr

Website: www.seeoada.gr

Τηλέφωνο-FAX: 210-2693131