Νέα πιστοποιητικά για ιατρούς

Ενημερώνουμε πως από 9/11/2016 τα πιστοποιητικά των ιατρών θα πρέπει να είναι τα καινούργια σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία 4413, ΦΕΚ 148 Τεύχος Α , 8/8/2016.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώσουν τους γιατρούς.

Εκ μέρους της διοίκησης, Νίκος Γρέντζελος

Πατήστε εδώ για το χαρτί του οφθαλμίατρου

Πατήστε εδώ για το χαρτί του παθολόγου

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ