Προσφορά συνεργασίας για απόκτηση POS από τη Eurobank

Το σωματείο μας σε συνεργασία με τη Eurobank δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του σωματείου να αποκτήσουν δωρεάν τερματικό μηχάνημα POS.

Επισκεφθείτε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Eurobank έχοντας μαζί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Tην προσφορά συνεργασίας ( κατεβάστε τη πατώντας εδώ )
2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους ή του προηγούμενου στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος ή δεν έχει εκκαθαρισθεί η φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους
4) Πρόσφατος λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας της έδρας της επιχείρησης αλλά και οικίας, δημοσίου ή ιδωτικού πχ ΔΕΗ, Σταθερής Τηλεφωνίας
5) Εικόνα της επιχείρησης από το TAXIS (δείτε παράδειγμα πατώντας εδώ)