Σημαντικό : Εξετάσεις με αυτόματο όχημα

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι όσοι έχουν εξετάσεις με αυτόματο όχημα, στις κάρτες στο σημείο που γράφει παρατηρήσεις πρέπει να υπάρχει ο κωδικός 78 ( οδήγηση με αυτόματο όχημα ) . Πρέπει να δηλώνεται όταν βγάζουμε την κάρτα ή να τροποποιείται μετά. Παρακαλώ κοινοποιήστε διότι στις εξετάσεις δημιουργείται πρόβλημα και δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι